วิธีการใช้งานและการชำระเงิน | Method of use and payment