• 1. รายละเอียดกิจกรรม | Activity details
  • 2. ข้อมูลเข้าร่วมงาน | Participants information
  • 3. หน่วยงานและวิธีชำระเงิน | Department and payment methods
  • 4. ยืนยันรายการ | Confirm order

Sustainable Event Professional Certificate (SEPC 2022)

รายละเอียด | Detail

Sustainable Event Professional Certificate (SEPC 2022)  6 - 30 June 2022 E-learning Platform 

ข้อมูลทั่วไป | Information

http://micecapabilities.com/mice/uploads/attachments/SEPC_2022.pdf

วันที่ | Date

6-30 June 2022

สถานที่ | Place

Online Platform

ประเภทบัตร | Ticket type ราคาบัตร/ใบ | Price/Ticket(THB) จำนวนบัตร | Ticket
ไม่มีบัตร

Sustainable Event Professional Certificate (SEPC 2022)

รายละเอียด | Detail

Sustainable Event Professional Certificate (SEPC 2022)  6 - 30 June 2022 E-learning Platform 

ข้อมูลทั่วไป | Information

วันที่ | Date

6-30 June 2022

สถานที่ | Place

Online Platform

ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน | Participants information

บัตรใบที่ | Ticket 1 VIP

รายการที่เลือก | Order Listing

ประเภทบัตร | Ticket type

ราคารวม | Sub Total THB

ภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT THB

รวมทั้งหมด | Grand Total THB

ชื่อและข้อมูลผู้ติดต่อ | Name and contact information
ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี | Receipt/Tax Invoice Address
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร | Delivery address
อัปโหลดไฟล์ประกอบ | Upload files

กรุณาเลือกวิธีชำระเงิน | Payment method

รายการที่เลือก | Order Listing

ประเภทบัตร | Ticket type

ราคารวม | Sub Total THB

ภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT THB

รวมทั้งหมด | Grand Total THB

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ้กกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน และมีการเก็บข้อมูลตาม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล