• 1. รายละเอียดกิจกรรม | Activity details
  • 2. ข้อมูลเข้าร่วมงาน | Participants information
  • 3. หน่วยงานและวิธีชำระเงิน | Department and payment methods
  • 4. ยืนยันรายการ | Confirm order

Thailand MICE Roadshow in Vietnam 2023

รายละเอียด | Detail

TCEB, by Meetings and Incentives Department, would like to invite Thailands MICE suppliers to attend Thailand MICE Roadshow in Vietnam 2023 to update buyers of Thailands new MICE products and developments as well as to establish business relationships with them.

 

Event Details

Event:                                Thailand MICE Roadshow in Vietnam 2023

Format:                              Roadshow (table-top session & dinner reception)


Event date:                        Tuesday 28 March 2023

City, Country:                    Hanoi, Vietnam

Venue:                               To be confirmed

Approx. no. of buyers:      20 - 25 agencies

 

Event date:                        Thursday 30 March 2023

City, Country:                    Ho Chi Minh City, Vietnam

Venue:                               To be confirmed

Approx. no. of buyers:      20 - 25 agencies 

 

Programme, venue, and buyer list will be later shared with participants.

ข้อมูลทั่วไป | Information

-

วันที่ | Date

28-30 March 2023

สถานที่ | Place

Hanoi & Ho Chi Minh City, Vietnam

ประเภทบัตร | Ticket type ราคาบัตร/ใบ | Price/Ticket(THB) จำนวนบัตร | Ticket
ไม่มีบัตร