• 1. รายละเอียดกิจกรรม | Activity details
  • 2. ข้อมูลเข้าร่วมงาน | Participants information
  • 3. หน่วยงานและวิธีชำระเงิน | Department and payment methods
  • 4. ยืนยันรายการ | Confirm order

Event Design Certificate (EDC) Level 3

รายละเอียด | Detail

Event Design - Level 3

Ten Step Visual Approach to Event Design

The Event Design Certificate Program (Level 3) is an immersive three-day training course that will innovate the industry by teaching a systematic 10 step visual approach to event design for meeting professionals. Program participants will learn critical skills that will enable them to design events based on stakeholder needs and then prototype event designs using the #EventCanvas, a strategic management template for developing new or documenting existing events and conference models.

To earn the CED credential, you must complete both parts of the program, detailed below:

Step 1 – Training to achieve the EDC Certificate of Attendance - 3 days with the creators.

- Pre-course 59 minute collaboration zoom with participants and trainers

- Immersive 3 day program, leading to the EDC Level 3 Certificate of Participation.

Step 2 – Apply Event Design on you project and submit to become Certified Event Designer.

- Using the #EventCanvas to document/design your case study.

– Post EDC program online case study review session with multiple coaching calls with the facilitators.

- 6 months to complete an Event Canvas of an existing event process for an existing event with support of the Event Canvas trainers online to achieve the EDC certificate of achievement and use the CED (Certified Event Designer) acronym as a designation.

More Information, contact nubduan_k@tceb.or.th or +6693 623 5459

ข้อมูลทั่วไป | Information

https://www.facebook.com/events/911704170025900

วันที่ | Date

11-13 July 2023

สถานที่ | Place

Mövenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok

ประเภทบัตร | Ticket type ราคาบัตร/ใบ | Price/Ticket(THB) จำนวนบัตร | Ticket
ไม่มีบัตร

Event Design Certificate (EDC) Level 3

รายละเอียด | Detail

Event Design - Level 3

Ten Step Visual Approach to Event Design

The Event Design Certificate Program (Level 3) is an immersive three-day training course that will innovate the industry by teaching a systematic 10 step visual approach to event design for meeting professionals. Program participants will learn critical skills that will enable them to design events based on stakeholder needs and then prototype event designs using the #EventCanvas, a strategic management template for developing new or documenting existing events and conference models.

To earn the CED credential, you must complete both parts of the program, detailed below:

Step 1 – Training to achieve the EDC Certificate of Attendance - 3 days with the creators.

- Pre-course 59 minute collaboration zoom with participants and trainers

- Immersive 3 day program, leading to the EDC Level 3 Certificate of Participation.

Step 2 – Apply Event Design on you project and submit to become Certified Event Designer.

- Using the #EventCanvas to document/design your case study.

– Post EDC program online case study review session with multiple coaching calls with the facilitators.

- 6 months to complete an Event Canvas of an existing event process for an existing event with support of the Event Canvas trainers online to achieve the EDC certificate of achievement and use the CED (Certified Event Designer) acronym as a designation.

More Information, contact nubduan_k@tceb.or.th or +6693 623 5459

ข้อมูลทั่วไป | Information

วันที่ | Date

11-13 July 2023

สถานที่ | Place

Mövenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok

ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน | Participants information

บัตรใบที่ | Ticket 1 VIP

รายการที่เลือก | Order Listing

ประเภทบัตร | Ticket type

ราคารวม | Sub Total THB

ภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT THB

รวมทั้งหมด | Grand Total THB

ชื่อและข้อมูลผู้ติดต่อ | Name and contact information
ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี | Receipt/Tax Invoice Address
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฉพาะนิติบุคคลภายในประเทศไทยเท่านั้น

กรุณาเลือกวิธีชำระเงิน | Payment method

รายการที่เลือก | Order Listing

ประเภทบัตร | Ticket type

ราคารวม | Sub Total THB

ภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT THB

รวมทั้งหมด | Grand Total THB

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ้กกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน และมีการเก็บข้อมูลตาม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล