• 1. รายละเอียดกิจกรรม | Activity details
  • 2. ข้อมูลเข้าร่วมงาน | Participants information
  • 3. หน่วยงานและวิธีชำระเงิน | Department and payment methods
  • 4. ยืนยันรายการ | Confirm order

Certified in Exhibition Management Week 1/2023

รายละเอียด | Detail

Why you should attend:

In the exhibitions and events industry, the Certified in Exhibition Management (CEM) designation is the premier designation offering a cutting-edge certification for exhibition industry professionals. Participants must complete nine of twelve courses and pass the corresponding exams within three years of beginning the program.


Learning Objectives:

Introduce participants to the basic concepts and elements in organizing exhibitions and events

Raise the standards of professionalism and service quality through additional knowledge and experience gained about the exhibition management industry

Understand the practical applications of concepts i.e. marketing, budgeting, programming

Apply these knowledge to the real world through case studies


Who will benefit:

Project coordinators and (exhibition sales/project) managers

Experience professional who have joined the exhibition and events industry for more than 3 years

Executives who wish to enhance their understanding of exhibition and event management


Module 1 – Digital Event Management 

Module 2 –Exhibition & Event Sales Fundamentals 

Module 3 –Strategic Planning & Management 

Module 4 –Event Operations

Module 5 –Security, Risk & Crisis Management 


Important Information:

Participation in this program is strictly limited. Applicants will be accepted on a first-come first-served basis and only after payment has been received.

Bookings and payments can be made in a company name if the particular participant is not yet known at the time of booking.

Cancellations must be received in writing no later than 30 day before the program start. Refunds will be processed within 30 days after the program finished.

Participation this program constitutes an agreement by the registrant to TCEB’s use and distribution (both now and in the future) of the registrant or attendee’s image or voice in photographs, videotapes, electronic reproductions and audiotapes. 

ข้อมูลทั่วไป | Information

-

วันที่ | Date

22-26 May 2023

สถานที่ | Place

The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok

ประเภทบัตร | Ticket type ราคาบัตร/ใบ | Price/Ticket(THB) จำนวนบัตร | Ticket
ไม่มีบัตร

Certified in Exhibition Management Week 1/2023

รายละเอียด | Detail

Why you should attend:

In the exhibitions and events industry, the Certified in Exhibition Management (CEM) designation is the premier designation offering a cutting-edge certification for exhibition industry professionals. Participants must complete nine of twelve courses and pass the corresponding exams within three years of beginning the program.


Learning Objectives:

Introduce participants to the basic concepts and elements in organizing exhibitions and events

Raise the standards of professionalism and service quality through additional knowledge and experience gained about the exhibition management industry

Understand the practical applications of concepts i.e. marketing, budgeting, programming

Apply these knowledge to the real world through case studies


Who will benefit:

Project coordinators and (exhibition sales/project) managers

Experience professional who have joined the exhibition and events industry for more than 3 years

Executives who wish to enhance their understanding of exhibition and event management


Module 1 – Digital Event Management 

Module 2 –Exhibition & Event Sales Fundamentals 

Module 3 –Strategic Planning & Management 

Module 4 –Event Operations

Module 5 –Security, Risk & Crisis Management 


Important Information:

Participation in this program is strictly limited. Applicants will be accepted on a first-come first-served basis and only after payment has been received.

Bookings and payments can be made in a company name if the particular participant is not yet known at the time of booking.

Cancellations must be received in writing no later than 30 day before the program start. Refunds will be processed within 30 days after the program finished.

Participation this program constitutes an agreement by the registrant to TCEB’s use and distribution (both now and in the future) of the registrant or attendee’s image or voice in photographs, videotapes, electronic reproductions and audiotapes. 

ข้อมูลทั่วไป | Information

วันที่ | Date

22-26 May 2023

สถานที่ | Place

The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok

ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน | Participants information

บัตรใบที่ | Ticket 1 VIP

รายการที่เลือก | Order Listing

ประเภทบัตร | Ticket type

ราคารวม | Sub Total THB

ภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT THB

รวมทั้งหมด | Grand Total THB

ชื่อและข้อมูลผู้ติดต่อ | Name and contact information
ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี | Receipt/Tax Invoice Address
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฉพาะนิติบุคคลภายในประเทศไทยเท่านั้น

กรุณาเลือกวิธีชำระเงิน | Payment method

รายการที่เลือก | Order Listing

ประเภทบัตร | Ticket type

ราคารวม | Sub Total THB

ภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT THB

รวมทั้งหมด | Grand Total THB

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ้กกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน และมีการเก็บข้อมูลตาม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล