• 1. รายละเอียดกิจกรรม | Activity details
  • 2. ข้อมูลเข้าร่วมงาน | Participants information
  • 3. หน่วยงานและวิธีชำระเงิน | Department and payment methods
  • 4. ยืนยันรายการ | Confirm order

TIME 2023 Business Exchange

รายละเอียด | Detail

Event: TIME 2023 Business Exchange                    

Date: Tuesday 13 June 2023 

Time: 14.00 – 16.00 hrs. 

City, Country:  Bangkok, Thailand

Venue:         Chatrium Grand Ballroom, Chatrium Grand Bangkok  

Format:         Table-top session 

Approx. no. of buyers: 30 pax of MICE agents from Asia Market

ข้อมูลทั่วไป | Information

-

วันที่ | Date

13-13 June 2023

สถานที่ | Place

Chatrium Grand Bangkok

ประเภทบัตร | Ticket type ราคาบัตร/ใบ | Price/Ticket(THB) จำนวนบัตร | Ticket
ไม่มีบัตร